Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei - 30!

1918 vasario 16
Atkurta Lietuvos valstybė

1920 gegužės 15
Lietuvos valstybė tapo Lietuvos Respublika

1990 kovo 11
Atkurta Lietuvos valstybės Nepriklausomybė

Lietuvos Tarybos nariai 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir šiuo aktu įpareigojo būsimąjį Lietuvos Steigiamąjį Seimą nustatyti Lietuvos valstybės santvarką. Demokratiniuose rinkimuose išrinktas Steigiamasis Seimas, susirinkęs 1920 m. gegužės 15 d., Lietuvos valstybę paskelbė demokratine respublika ir taip įgyvendino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto priesaką.
1990 metais pirmuose laisvuose ir demokratiniuose, tačiau dar okupacijos sąlygomis vykusiuose, rinkimuose išrinktas Lietuvos parlamentas – Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, reikšdamas Tautos valią, 1990 m. kovo 11 d. atkūrė Lietuvos nepriklausomybę ir Akte „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ įtvirtino, kad: „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas.“


•    Dailininko Broniaus Leonavičiaus Lietuvos Respublikos šimtmečiui sukurtas ženklas „Lietuva“
•    1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto tekstas, pirmą kartą publikuotas 1918 m. vasario 19 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
•    1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucijos tekstas
•    1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ su deputatų parašais (Lietuvos naujasis valstybės archyvas)


                                

                                                                           

 


Kitos naujienos